9.1.2 „Nowe możliwości – lepszy start w życie”

Tytuł projektu: „Nowe możliwości – lepszy start w życie”
Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Nr projektu: POKL.09.01.02-28-105/12

1 września 2012r. Effect Centrum Edukacyjne rozpoczęło realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Nowe możliwości – lepszy start w życie” w partnerstwie z Publicznym Gimnazjum w Pasymiu.

Jest to Projekt, który wyrównuje szanse edukacyjne u uczniów, podnosi ich wiedzę i umiejętności humanistyczne oraz interpersonalne, przybliża świadome planowanie przyszłej kariery szkolno-zawodowej, a także wykorzystuje efektywność kształcenia poprzez stosowanie innowacyjnych form prowadzenia zajęć oraz zastosowanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

Uczniowie dodatkową wiedzę zdobywają w oparciu o innowacyjne programy autorskie, w formie zajęć pozalekcyjnych z języka polskiego interdyscyplinarnego, angielskiego i niemieckiego przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu i podręczników multimedialnych oraz w formie warsztatów teatralnych (kółka językowe) i zajęć z instruktorem teatralnym.Równolegle jest prowadzone doradztwo psychologiczno – zawodowe.

Młodzież ma zapewnione nie tylko ciekawe zajęcia z najlepszymi nauczycielami, wyjazdy edukacyjne m. in. do Malborka, Gdańska i Warszawy, ale także fachową opiekę, odwozy po zajęciach oraz ciepły posiłek.

Dodatkowo, każdy z uczestników otrzymał bezpłatny komplet materiałów szkolnych (teczkę, notes, długopis, ołówek itp.) i może korzystać z dodatkowo zakupionego do biblioteki szkolnej księgozbioru o tematyce młodzieżowej.